• 089 6322449 line id: humordesign
  • info@humor.co.th

About Us : ฮิวเมอร์ดีไซน์ คือ

   ฮิวเมอร์ดีไซน์ เกิดจากการรวมตัวกันของนักออกแบบ และวิศวกร ที่มีความชื่นชอบในงานdesign เหมือนกัน

และเล็งเห็นว่าสินค้าพรีเมี่ยมที่ใช้แจกกันอยู่ในปัจจุบันไม่มีความโดดเด่น น่าสนใจเพราะเป็นสินค้าเหมือนๆกันต่างแค่การสกรีนยี่ห้อ

ด้วยความอยากเห็นสินค้าที่มีอัตตลักษณ์ตรงตามสินค้าและดูดี จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น บริษัทเราเป็นผู้ให้บริการออกแบบและผลิตสินค้า

ของขวัญของพรีเมี่ยม ในการทำการตลาดในโอกาสต่างๆ โดยทางเรามีทีมนักออกแบบและทีมวิศวกรควบคุมดูแลการผลิตในทุกขั้นตอน 

ถ้าท่านมีความต้องการใช้ ของขวัญของพรีเมี่ยมได้โปรดเรียกใช้งานเรา ทางเรารับออกแบบชิ้นงานใหม่สำหรับสินค้าของท่านโดยเฉพาะ 

สามารถส่งบรีฟงานคร่าวๆและให้เราออกแบบไปนำเสนองานก่อนได้ครับ :

HumorDesign Brochure

บริษัทเรามีโรงงานสำหรับผลิตแม่พิมพ์พลาสติก และผลิตชิ้นงานพลาสติกไว้คอยบริการท่าน หากท่านมีไอเดียผลิตภัณฑ์

สามารถนำมาปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิต วัสดุที่เหมาะสมที่ควรเลือกใช้ และให้ทางเราประเมินราคาได้ครับ:

ถ้าท่านต้องการให้ ของขวัญของพรีเมี่ยม ที่จะใช้ในการทำการตลาดของท่าน โดดเด่นจากคู่แข่ง 

มีความแตกต่างไม่เหมือนใครโปรดลองเรียกใช้บริการของเราได้ที่

 Tel: 089-632-2449

humordesign@hotmail.com
info@humor.co.th